Produkty

Multiparker 750-760

System MP 750 -760 umożliwia parkowanie pojazdów na oszczędzających powierzchnię wielopiętrowych regałach postojowych. System nie wymaga palet postojowych i transportowych.

 

Multiparker 750
Jedno lub wiele pomieszczeń wjazdowo-wyjazdowych połączonych specjalną windą transportową z regałem składowania pojazdów. Zamontowana w korytarzu transportowym specjalna winda podnosi wózek transportujący pojazd na odpowiedni poziom parkowania. Tam specjalny przenośnik (LAT) przenosi pojazd na wolne miejsce. Samochody parkowane są na betonowych podłogach. Regał składowania obsługuje jeden LAT.

Multiparker 760
Jedno lub wiele pomieszczeń wjazdowo-wyjazdowych połączonych specjalną windą transportową z regałem składowania pojazdów. Zamontowana w korytarzu transportowym specjalna winda podnosi wózek transportujący pojazd na odpowiedni poziom parkowania. Tam specjalny przenośnik (LAT) przenosi pojazd na wolne miejsce. Samochody parkowane są na betonowych podłogach. Każdy poziom regału składowania posiada odrębny LAT.

Specyfikacja

  • automatyczny system parkujący, przeznaczony do parkowania od 10 do 100 pojazdów, z zastosowaniem regału wysokiego składowania, może być użytkowany jako garaż publiczny,
  • system w pełni bezpieczny dla użytkowników i pojazdów,
  • możliwość różnego sposobu uruchomienia systemu przez użytkownika (karta magnetyczna, zdalne sterowanie),
  • wykonanie wariantowe: wieża lub szyb,
  • możliwość parkowania samochodów o dużych wymiarach i ciężarze do 2,5 tony (np. Mercedes-Benz S-klasa).

Dostępne warianty