Nowy Parklift 450 następcą poprzednika Parklift 440.

24.04.2018

Nowy Parklift 450 następcą poprzednika Parklift 440.

Nowy Parklift 450 oferuje dużą elastyczność w wymiarach zabudowy.

Aby uzyskać większą różnorodność zastosowania, w zależności od możliwości budowlanych, wymiary wysokości urządzenia zmieniają się co 15 cm. Głębokość zagłębienia nowego wyrobu zmienia się skokowo co 5 cm. W porównaniu do poprzedniego modelu, Parklift 450 wymaga mniejszej o 5 cm wysokości od krawędzi najazdu do stropu, przy zachowaniu takiej samej wysokości parkującego pojazdu.